Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 14.4m³/h
Áp suất lên đến: 4 bar
Nhiệt độ: -40°C – 80°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – RL – RJL – RFL series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 6m³/h
Áp suất: 4 bar (6 bar cho việc sử dụng không liên tục)
Nhiệt độ: -40°C – 80°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – R – RF series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar cho dòng K8)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DX – JX series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 12 bar cho những dòng cơ bản
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DV series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DN – JN series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DH – JH series

Thông số kỹ thuật:

Xem thêm ->

Nova Rotors – MN

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến 500 GPM (155 m3/h)
Áp suất đầu vào đạt đến 100 psi (7 bar)
Áp suất xả đến 1450 psi (100 bar)
Nhiệt độ lên 250°F (120°C)
Tốc độ lên đến 3600 RPM
Độ nhớt: 3 – 5,000cSt

Xem thêm ->

Blackmer – 3M

Thông số kỹ thuật:

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Xem thêm ->

Blackmer – 3N