Chi phí năng lượng luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm đối với các doanh nghiệp. Để giảm thiểu chi phí sản xuất qua việc giảm chi phí năng lượng thì động cơ hiệu năng cao đang được ứng dụng rộng rãi trong quy trình sản xuất. Ủy ban kỹ thuật quốc tế (IEC) đã đưa ra 3 cấp độ về tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: IE1, IE2 và IE3 và đây được xem là tiêu chuẩn phổ biến nhất đối với dòng động cơ tiết kiệm điện năng, trong đó tiếu chuẩn IE3 được xem là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay.

Động cơ IE3
– IE1 = Standard Efficiency (tương ứng với tiêu chuẩn EFF2- tiêu chuẩn về tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường đã được nâng cấp).
– IE2 = High Efficiency (tương ứng với tiêu chuẩn EFF1 – tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường đã được xử lý ở công nghệ cao cấp).
– IE3 = Premium Efficiency.

Động cơ IE3

Động cơ IE3
Động cơ IE3

Lợi ích và tình hình sử dụng bơm và máy khuấy chìm IE3 tại Việt Nam

Việc sử dụng bơm và máy khuấy chìm motor IE3 đem lại nhiều ưu điểm đáng kể: tiết kiệm chi phí điện năng hơn sơ với motor thông thường, bơm phát sinh nhiệt thấp, thân thiện môi trường góp phần giảm thiểu khí thải CO2 trên toàn cầu. Tại Việt Nam, việc ứng dụng motor IE3 đang dần thực hiện rộng rãi và được quy định rõ trong quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD