Sản phẩm mới

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Weir – Service valve

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

KPA – KM 2 – Design CV

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Blagdon – MeTALLIC SerIeS B06 STAINLESS STEEL

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Blagdon – METALLIC SERIES X25

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến 13,200 GPM (3000 m3/h)
Áp suất đầu vào đạt đến 100 psi (7 bar)
Áp suất xả đến 360 psi (25bar)
Nhiệt độ lên 176°F (80°C)
Tốc độ: 400 – 1800 RPM
Độ nhớt: 100 – 100,000cSt

Xem thêm

Blackmer – 2HE Series

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Blagdon – NoN-MeTALLIC SerIeS B06 POLyPROPyLENE & PVDF

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Blagdon – METALLIC SERIES B50 STAINLESS STEEL

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Split Case Pumps MultiStage

Sản phẩm thông dụng

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

HQ – AR 52

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

WrightFlow – CONCEPT SQ

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

RuhRPumpen – Pre-Packaged Fire Systems

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Turbine Generators

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – HD

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

KPA – SZ

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Affetti – CGV

Thông số kỹ thuật:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Xem thêm

Blagdon – MeTALLIC SerIeS B75

Nhà cung cấp

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị máy bơm công nghiệp,
chúng tôi tự hào khi là đối tác độc quyền của các thương hiệu lớn