Caprari – MC4

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Mô tơ đồng bộ ba pha và một pha bơm chìm có thể quấn lại, thiết kế chủ yếu cho dòng bơm E, hai cực, có mồi nước. theo tiêu chuẩn NEMA cấp 4