Caprari – PM

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bơm ly tâm đa tầng cánh cho mục đích áp lực cao làm bằng gang kỹ thuật chị được áp lực 100 bar và bằng đồng. Gối đỡ kép bạc đạn kích thước lớn, và có thiết bị cân băng áp suất. Có sẵn các phiên bản phốt điều chỉnh và phốt cơ khí đảm bảo tính năng hoạt động cao và hiệu suất thủy lực cao nhất. Lĩnh vực hoạt động chính là cấp nước, chữa cháy, hệ thống tạo tuyết, tưới tiêu và các ứng dụng kỹ thuật nói chung.