Nova Rotors – DN – JN series

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Dòng DN và JN là giải phát tốt nhất cho lĩnh vực công nghiệp bơm dãy lưu chất lớn. Chúng đồng nghĩa với sức mạnh, độ tin cậy, hoạt động và ứng dụng linh hoạt