Caprari – BOOSTER SETS

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 830 m
Công suất lên đến: 370 kW

Bộ tăng áp cho bơm chìm điện được làm bằng thép không rỉ và thép mạ lắp nằm ngang hoặc thẳng đứng không chỉ phù hợp cho hệ thống mới mà còn cho hệ thống hiện hữu. Kinh nghiệm hãng Caprari trong việc sản xuất bơm giếng điện cho từng lĩnh vực ứng dụng áp dụng lắp đặt riêng biệt. Đặc điểm lắp đặt bơm giếng điện có bộ tăng áp là vận hành êm. Giải pháp này được khuyến khích trong các trạm bơm nâng cao khu vực dân cư, và được thay thế cho các bơm điện bề mặt nước thông thường.