Caprari – MC4

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 7,5 kW

Mô tơ đồng bộ ba pha và một pha bơm chìm có thể quấn lại, thiết kế chủ yếu cho dòng bơm E, hai cực, có mồi nước. theo tiêu chuẩn NEMA cấp 4