Salvatore Robuschi – RG

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 300 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 95 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Hoạt động với lưu chất bị ô nhiễm nhẹ hoặc tính ma sát nhẹ.Bùn nhão trong ngành hóa chất và hóa dầu công nghiệp.Thích hợp làm việc với lưu chất cho chứa hàm lượng khí lên đên 15%