SChurco Slurry – H Series High-Head

Thiết kế bơm cực kỳ nặng với tốc độ thấp hơn
Đường kính nạp từ 1 “đến 4” (25 mm đến 100 mm)
Lưu lượng thông qua 325 ft (100 m)
Lưu lượng dòng chảy thông qua 3.000 gpm (700 m3 / h)
Áp suất chịu áp lực ống kính 750 psig (5.170 kPa)

Ứng dụng trong các ngành công nghiệp khai thác, bùn, phân bón

Catalogue updating... !