Nova Rotors – DN – JN series

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Dòng DN và JN là giải phát tốt nhất cho lĩnh vực công nghiệp bơm dãy lưu chất lớn. Chúng đồng nghĩa với sức mạnh, độ tin cậy, hoạt động và ứng dụng linh hoạt