RuhRPumpen – Hydraulic Decoking Jet Pumps

Công suất lên đến 400 m 3/h (1,760 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 4,000 m (13,120 ft)
Tốc độ theo yêu cầu
Nhiệt độ lên đến 150°C (302°F)
Cột áp cao hơn dựa trên yêu cầu

Nước cắt áp lực cao .