Salvatore Robuschi – RAM

Áp lực làm việc tối đa lên đến 25 bar
Lưu lượng lên đến 6,3 m3/ hr.
Cột áp lên đến 180 m
Nhiệt độ lên đến 120°C

Ứng dụng cho hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, chưng cất, thanh lọc, dệt may, thuộc da ngành công nghiệp