Salvatore Robuschi – RS

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 100 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Làm việc với hóa chất và các tinh thể lơ lững , tất cả các lưu chất có tính nhớt , lưu chất có độ tập trung sợi lơ lững , nước thải trong công nghiệp và trong thành phố , và các loại bùn đặc.