Weir – Atmospheric relief valve

Thiết kế theo tiêu chuẩn ASME B16.34
Cấp áp lực ASME 150
Kích thước 6” – 12” (150mm – 750mm)

Thiết bị ngưng tụ