Weir – Bypass valve

Thiết kế theo tiêu chuẩn ASME B16.34
Cấp áp lực ASME 900 – 2500
Kích thước 1” – 36” (25mm – 900mm)

Mở tự động để duy trì dòng cắt nếu nhiệt cấp bị cách ly trong các điều kiện sai.