New Product

Thông số kỹ thuật:

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 300 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 55 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – HD

Thông số kỹ thuật:

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 200 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – HG

Thông số kỹ thuật:

• Áp suất làm việc tối đa: 10 bar.
• Lưu lượng lên đến 800 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 180°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – RC

Thông số kỹ thuật:

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 100 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – RS

Thông số kỹ thuật:

• Áp suất làm việc tối đa: 10 bar.
• Lưu lượng lên đến 2400 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 70 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.
Xem thêm

Salvatore Robuschi – RB

Thông số kỹ thuật:

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 500 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 140 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvatore Robuschi – RD

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến 1150 m3/h (5,000 U.S. GPM)
Cột áp : 235 m (770 ft)
Nhiệt độ: -45 to 315 °C (-50 to 600 °F)

Xem thêm

RuhRPumpen – ANSI Horizontal Process Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 3,200 m³/h (14,000 U.S. gpm)
Cột áp lên đến 480 m (1,575 ft)
Mặt bích xã kích thước 1~12″
Áp suất tối đa 90 bar (1,300 psi)
Nhiệt độ -120 to 450 C (-184 to 850 F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Process Pumps Single Stage

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 2.5 – 500m3/h (11 to 2,201 U.S. GPM)
Cột áp: 15 – 290 m (52 to 950 ft)
Tốc độ lên đến 3,600 RPM
Nhiệt độ lên đến 260°C (500°F)
MAWP đến 41 bar (597 PSI)

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical In-line, Process Pumps, máy bơm công nghiệp