New Product

Thông số kỹ thuật:

Cột áp: 171 m3/hr hoặc 753 USGPM
Áp suất: 15 BAR hoặc 218 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – STERILOBE

Thông số kỹ thuật:

Cột áp: 102 m3/hr hoặc 450 USGPM
Áp suất: 27 BAR hoặc 400 PSI
VISCOSITY to 200,000 cSt / 910,000 SSU
TEMPERATURE to 150°C / 300°F

Xem thêm

WrightFlow – TRA 10 Series

Thông số kỹ thuật:

Cột áp: 102/hr hoặc 450 USGPM
Áp suất: 34 BAR hoặc 500 PSI
Độ nhớt: 200,000 cSt hoặc 910,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – TRA 20 Series

Thông số kỹ thuật:

Cột áp: 190 m3/hr hoặc 836 USGPM
Áp suất: 31 BAR hoặc 450 PSI
Độ nhớt: 440,000 cSt hoặc 2,000,000 SSU
Nhiệt độ: 150°C hoặc 300°F

Xem thêm

WrightFlow – REVOLUTION (CPP)