New Product

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 50 – 3,000 m3/h (220 – 13,209 U.S gpm)
Cột áp: 200 – 3,000 m
Mặt bích xã kích thước: 3 ~ 14″
Áp suất tối đa 420 bar (6,000 psi)
Nhiệt độ lên đến 205 độ

Xem thêm

RuhRPumpen – Heavy-Duty, Double Suction, Vertical Process Pump

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến m3/hr (60,000 U.S. GPM)
Cột áp lên đến (2,500 ft)
Áp suất: 74 bar (1,080 PSI)
Nhiệt độ: 121°C (250°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Turbine Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3 – 1,931 m3/h (10 to 8,500 U.S. GPM)
Cột áp: 3 – 130 m (10 to 425 ft)
Áp suất tối đa: 40 bar (580 PSI)
Nhiệt độ: 200°C (400°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Sump Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 25,000 m3 /hr (110,000 U.S. GPM)
Cốt áp lên đến 1,500 m (4,921 ft)
Áp suất đến 102 bar (1,493 PSI)
Nhiệt độ tối đa: 600°C (1100°F)
VMT Min. Temperature -196°C (-320°F)
Mã lực: 3,000 kW (4,000 hp)

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Barrel Pumps

Thông số kỹ thuật:

NFPA-20
UL-448
FM-1312
Thiết kế đặc biệt theo yêu cầu

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Fire Pumps Pumps Listed for Fire Protection Service

Thông số kỹ thuật:

NFPA-20
UL-448
FM-1311
FM-1312
Thiết kế đặc biệt theo yêu cầu

Xem thêm

RuhRPumpen – Pre-Packaged Fire Systems

Thông số kỹ thuật:

NFPA-20
UL-448
FM-1311
Special design available on request

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Fire Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 2,800 m 3/h (12,340 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 160 m (525 ft)
Mặt bích xã kích thước: 6 ~ 16″
Áp suất lên đến 20 bar (298 PSI)
Nhiệt độ lên đến 210°C (410°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Centrifugal Pumps, Single Stage, Single Suction Design

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 170 – 6,000 m 3/h
(750 to 26,500 U.S. GPM)
Côt áp: 3 – 20 m (10 to 66 ft)
Mặt bích xã kích thước: 12 ~ 28″
Áp suất lên đến 5 bar (71 PSI)
Nhiệt độ lên đến 40°C (104°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Floating Dock Pumps, Single Stage