New Product

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 70 – 2,000 m 3/h
(308 to 8,820 U.S. GPM)
Cột áp: 4 – 35 m (13 to 115 ft)
Mặt bích xã kích thước: 5 ~ 14″
Áp suất lên đến 4 bar (56 PSI)
Nhiệt độ lên đến 80°C (176°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Centrifugal Pumps with Single-Channel Impeller

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 8,000 m /h
Cột áp: 3.5 – 32 m (11 to 115 ft)
Áp suất lên đến 4.5 bar (65 PSI)
Nhiệt độ lên đến 80°C (176°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Two Channel Impeller Centrifugal Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 300 – 18,000 m 3/h
(1,320 to 79,344 U.S. GPM)
Cốt áp: 2 – 50 m (6 to 165 ft)
Áp suất lên đến 7 bar (99 PSI)
Nhiệt độ lên đến 40°C (104°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Submersible Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 14,000 m3/h
(61,700 U.S. GPM)
Cốt áp lên đến 45 m (147 ft)
Áp suất lên đến 4.4 bar (64 PSI)
Nhiệt độ lên đến 40°C (104°F)
Mặt bích xã kích thước: 10 ~ 40″

Xem thêm

RuhRPumpen – Single Stage, Single Suction Mixed Flow Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 250 – 3,000 m 3/h
(1,100 to 13,220 U.S. GPM)
Cột áp: 2 – 20 m (6 to 131 ft)
Nhiệt độ lên đến 60°C (140°F)
Áp suất lên đến 1.9 bar (28 PSI)

Xem thêm

RuhRPumpen – Horizontal Pumps with Three-Channel Impeller

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 18 – 1,590 m3/h (80 to 7,000 U.S. GPM)
Cột áp: 1.8 – 42 m (6 to 140 ft)
Nhiệt độ lên đến 120°C (248°F)
Áp suất lên đến 4.4 bar (64 PSI)

Xem thêm

RuhRPumpen – Solid Handling Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 182 – 1,136 m³/h (800 to 5,000 GPM)
Cột áp: 12 – 91 m (40 to 300 ft)
Độ nhớt tối đa 48 cSt (1,500 SSU)
Nhiệt độ tối đa 74 °C (165 °F)

Xem thêm

RuhRPumpen – LS Barge Pump

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3 – 3,000 m3/h
(10 to 13,200 U.S. GPM)
Cột áp: 6 – 1,152 m (26 to 370 ft)
Áp suất tối đa: 145 bar (2,105 PSI)
Nhiệt độ: -196°C (-320°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Cryogenic Pumps

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 6,626 m3/h (29,174 U.S. GPM)
Cốt áp lên đến 1,067 m (3,500 ft)
Áp suất tối đa 105 bar (1,523 PSI)
Nhiệt độ: -185 to 121°C (-300 to 250°F)

Xem thêm

RuhRPumpen – Vertical Turbine Generators