New Product

Thông số kỹ thuật:

Công suất lên đến 400 m 3/h (1,760 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 4,000 m (13,120 ft)
Tốc độ theo yêu cầu
Nhiệt độ lên đến 150°C (302°F)
Cột áp cao hơn dựa trên yêu cầu

Xem thêm

RuhRPumpen – Hydraulic Decoking Jet Pumps

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 4890 l/s
Lực đẩy: 2900 N
Công suất lên đến: 4 kW

Xem thêm

Caprari – CMB

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 1860 l/s
Lực đẩy: 3725 N
Công suất lên đến: 18,5 kW

Xem thêm

Caprari – CMR

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 631 l/s
Lực đẩy: 429 N
Công suất lên đến: 3 kW

Xem thêm

Caprari – CMD (4-6 POLES)

Thông số kỹ thuật:

Lượng oxy sinh ra lên đến: 87 kg/h
Cột áp nước thổi tới: 6 m
Công suất lên đến: 51 kWs

Xem thêm

Caprari – ARS- ARS/S

Thông số kỹ thuật:

lượng oxy sinh ra lên đến: 280 kg/h
Cột áp nước thổi tới: 5,5 m
Công suất lên đến: 25 kW

Xem thêm

Caprari – OXY FLOW

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 750 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 200 kW
Mô tơ 4 – 6 – 8 cực

Xem thêm

Caprari – K COMPACT

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 710 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 180 kW

Xem thêm

Caprari – K+ (DN 250 – 350)

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 600 l/s
Cột áp lên đến: 55 m
Công suất lên đến: 62 kW

Xem thêm

Caprari – K+ (DN 150 – 350)