XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Bên cạnh những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của đất nước và những đóng góp về mặt an sinh xã hội thì hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cũng mang lại không ít những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. Trong đó vấn đề đáng quan tâm nhất chính là nước thải.

Để giải quyết mối quan tâm này nhằm hướng xã hội đến một sự phát triển bền vững thì việc xây dựng một hệ thống xử lý nước thải cho các hoạt động trên là một yêu cầu bắt buộc để một doanh nghiệp đi vào hoạt động, có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn xả thải theo QCVN.

Một hệ thống xử lý nước thải bao gồm: Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Công nghệ xử lý dành cho từng loại nước thải này phụ thuộc vào công suất và tính chất nước thải để chọn ra một phương pháp xử lý tối ưu nhất, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xã ra nguồn tiếp nhận theo QCVN.

Trong đó bất kỳ một công nghệ, hệ thống xử lý nào cũng đều được thực hiện qua các công đoạn xử lý. Ứng với mỗi công đoạn thì tính chất nước thải, bùn thải, và hóa chất xử lý sẽ khác nhau nên mỗi công đoạn sẽ có những dòng bơm chuyên dùng được ứng dụng để đảm bảo hệ thống xử lý đạt hiệu quả tối ưu nhất.

  1. Khâu vận chuyển nước thải trước và sau xử lý: Bơm li tâm, bơm chìm
  2. Vận chuyển hóa chất, châm hóa chất: Bơm li tâm, bơm định lượng
  3. Vận chuyển bùn, và xử lý bùn: Bơm trục vít, bơm li tâm, bơm màng khí nén
  4. Hệ thống cấp khí: Máy nén trục vít áp lực thấp
  5. Bể khuấy trộn: Máy khuấy