Các Dòng Bơm Công nghiệp

Bơm trục vít

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Bơm định Lượng trục vít DM – Nova Rotors

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L5 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L3 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L2 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L4 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít Flexcore Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít đôi Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Bơm trục vít dạng xoắn R Series Wobble Pumps – Nova Rotors

Xem tất cả

Bơm LOBE

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe công nghiệp thực phẩm dòng BF/F – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe dòng BB/BA – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe thực phẩm dòng B – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe dòng C/CF – Omac

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm cánh khế dòng BE – OMAC

Xem tất cả

Thiết bị trao đổi nhiệt

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Máy trao đổi nhiệt Hercules – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm MLC – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống MLI – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Dàn trao đổi nhiệt MNW – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt MBS MLD

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống Pharmaflo – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống MLU – MBS

Xem tất cả

Bơm chân không, máy thổi khí

Xem tất cả

Bơm cao áp / bơm piston

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Bơm cao áp SH – Abel

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Bơm cao áp HP/ HPT – Abel

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Bơm piston K 80000 – 5G Quintuplex – KAMAT

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Bơm piston cao áp K 50000 – 5G Quintuplex – KAMAT

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Máy bơm piston K 40000 – 3G Triplex – KAMAT

Máy bơm cao áp - Máy bơm piston

Máy bơm piston K 20000 – 3G Triplex – KAMAT

Xem tất cả