Thông số kỹ thuật:

Bơm nước thải, bơm bùn hiệu quả được thiết kế cho các ứng dụng cần cột áp cao, mức chất rắn thấp.
Đường kính xả từ 4“ đến 6” (100mm đến 150mm)
Cột áp: 420 ft (128m)
Lưu lượng: 2.250 gpm (510 m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả: 300psig (2,020kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – P Series Chrome-Iron Dewatering Pump

Thông số kỹ thuật:

Bơm bùn dầm đứng tuổi thọ dài, ít cần bảo trì
Đường kính xả từ 1,5“ đến 10” (40 mm đến 250 mm)
Cột áp: 160 ft (50 m)
Lưu lượng: 6.000 gpm (1.350 m3/ h)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – V Series Vertical

Thông số kỹ thuật:

Bơm kiểu bát với cánh bơm quá khổ cho chất rắn lớn
Đường kính xả từ 4“ đến 14” (100 mm đến 350 mm)
Cột áp: 230 ft (70 m)
Lưu lượng: 12.000 gpm (2.700 m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả: 300 psig (2,020 kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – Z Series Gravel/ Dredge Pump

Thông số kỹ thuật:

Bơm công suất lớn thiết kế cho cột áp cao với tốc độ thấp
Đường kính xả từ 1“ đến 4” (25 mm đến 100 mm)
Cột áp: 325 ft (100 m)
Lưu lượng: 3.000 gpm (700 m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả: 750 psig (5.170 kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – H Series High-Head

Thông số kỹ thuật:

Bơm đa năng được thiết kế cho phạm vi rộng nhất trong các ứng dụng xử lý chất rắn
Đường xả đường kính từ 1“ đến 18” (từ 25mm đến 450mm)
Cột áp: 240m (73m)
Lưu lượng: 22,000gpm (5,000 m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả đến 300psig (2,020kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – S Series Lined

Thông số kỹ thuật:

Bơm dạng bát, thủy lực đồng nhất với Series L và S
Đường xả đường kính từ 2“ đến 10” (từ 50mm đến 250mm)
Cột áp: 240m (73m)
Lưu lượng: 6,000gpm (1,350 m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả đến 300psig (2,020kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – U Series Unlined

Thông số kỹ thuật:

Bơm bùn hiệu quả cao, được thiết kế để vận chuyển khối lượng lớn ở cột áp thấp
Đường kính xả từ 3“ đến 22” (75mm đến 550mm)
Cột áp: 180ft (55m)
Lưu Lượng: 30,000gg (6,800m3/ h)
Độ chịu áp lực ống xả 250psig (1,725kPa)

Xem thêm ->

SChurco Slurry – L Series Lined Slurry Pump

Thông số kỹ thuật:

Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
Lưu lượng lên đến 300 m3/ hr.
Cột áp: đến 95 m
Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm ->

Salvatore Robuschi – RG

Thông số kỹ thuật:

Áp lực làm việc tối đa lên đến 25 bar
Lưu lượng lên đến 6,3 m3/ hr.
Cột áp lên đến 180 m
Nhiệt độ lên đến 120°C

Xem thêm ->

Salvatore Robuschi – RAM