Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 45m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHS/ JHS series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 105m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHP/ JHP series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHB/ JHB series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 45m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHSB/ JHSB series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 36m³/h
Áp suất lên đến: 24 bar
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHS-T/ JHS-T series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 110m³/h
Nhiệt độ lên đến: 24 bar cho những dòng cơ bản (48 bar theo yêu cầu)
Nhiệt độ: -40°C – 150°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – DHE series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 14.4m³/h
Áp suất lên đến: 4 bar
Nhiệt độ: -40°C – 80°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – RL – RJL – RFL series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 6m³/h
Áp suất: 4 bar (6 bar cho việc sử dụng không liên tục)
Nhiệt độ: -40°C – 80°C

Xem thêm ->

Nova Rotors – R – RF series

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng đến : 400 m3 /h
Áp suất đến : 48 bar
Nhiệt độ lv tối đa : 180 °C
NPSHr : 3 m
SIZES có sẵn :  từ size 025 đến size 300

Xem thêm ->

Nova Rotors – DX – JX series