Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 750 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 200 kW
Mô tơ 4 – 6 – 8 cực

Xem thêm ->

Caprari – K COMPACT

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 710 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 180 kW

Xem thêm ->

Caprari – K+ (DN 250 – 350)

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 600 l/s
Cột áp lên đến: 55 m
Công suất lên đến: 62 kW

Xem thêm ->

Caprari – K+ (DN 150 – 350)

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 66 m
Công suất lên đến: 32 kW

Xem thêm ->

Caprari – K+ (DN 100 – 250)

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 15 kW

Xem thêm ->

Caprari – K+ (DN65 – 200)

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 4,7 l/s
Cột áp lên đến: 57 m
Công suất lên đến: 5,5 kW

Xem thêm ->

Caprari – KT+

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng lên đến: 17 l/s
Cột áp lên đến: 34 m
Công suất lên đến: 2,2 kW

Xem thêm ->

Caprari – M & MAT

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng cấp tối đa: 560 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 6 mm
Công khí cấp: 3/4″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: N/A
Nâng hút ướt: N/A
Đầu vào/ đầu ra: 2 inch
Lắp đặt: N/A
Phụ tùng: N/A

Xem thêm ->

Blagdon – SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL PUMP

Thông số kỹ thuật:

Xem thêm ->

Marathon – SUBMERSIBLES