General product information:

  • Application: ASH CERTIFIED SANITARY CENTRIFUGAL PUMPS
  • Class: ASH SERIES – CERTIFIED
  • Type: CENTRIFUGAL SANITARY PUMPS
  • Application: Food processing, beverage, dairy, pharmaceutical,…
  • Origin:  Italia
  • Brand:  CSF
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

  • Flow rate up to: 40 m³/h
  • Head up to: 35m (3,5 bar) (50 Hz)

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link