General product information:

  • Name: MEC MG FLANGED MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS
  • Class: MEC MG
  • Type: CENTRIFUGAL, SURFACE
  • Application: Water supply, irrigation, fire prevention…
  • Origin:  Italia
  • Brand:  CAPRARI
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

  • Flow up to: 100 l/s
  • Head up to: 185 m
  • Power up to: 132 kW

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link