General product information:

 • Name: CFG HORIZONTAL FIBERGLASS CENTRIFUGAL PUMPS WITH CHEMICAL SEAL
 • Class: HORIZONTAL FIBERGLASS CENTRIFUGAL PUMPS
 • Type: CENTRIFUGAL PUMPS
 • Application: Chemical, pharmaceutical, power, textile industry, wastewater, aquaculture…
 • Origin: Italia
 • Brand: AFFETTI
 • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

 • Flow rate: 10 m3/h – 2000 m3/h
 • Head: 5 mcl – 120 mcl
 • Power: 0.75 kw – 200 kw
 • Temperature: -45°C đến 120°C-
 • Material: Fiberglass resin

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link