General product information:

  • Name: BE SERIE LOBE PUMPS
  • Class: BE SERIE LOBE PUMPS
  • Type: LOBE PUMPS
  • Application: Food processing, beverage, pharmaceutical…
  • Origin:  Italia
  • Brand: OMAC
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data: Customer please take a look at detailed technical data below by downloading

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link