General product information:

 • Name: 2HC TWIN SCREW PUMPS
 • Class: SCREW PUMPS
 • Type: POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS
 • Application: Petroleum, petrochemical, chemical,…
 • Origin: USA
 • Brand: BLACKMER
 • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

 • Flow up to: 4,400 GPM (1,000 m3/h)
 • Inlet pressure up to: 73 psi (5 bar)
 • Discharge pressure to: 235 psi (16 bar)
 • Temperature to: 250°F (120°C)
 • Speed: 700 – 1800 rpm
 • Viscosity: 1 – 100,000 cSt

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link