General product information:

 • Name: 2HM SERIES HORIZONTAL GENERAL TWIN SCREW PUMPS
 • Class: SCREW PUMPS
 • Type: POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS
 • Application: Petroleum, petrochemical, chemical, paint and coatings, food,…
 • Origin: USA
 • Brand: BLACKMER
 • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

 • Flow up to: 13,200 GPM (3,000 m3/h)
 • Inlet pressure up to: 100 psi (7 bar)
 • Discharge pressure to: 360 psi (25 bar)
 • Temperature to: 250°F (120°C)
 • Speed: 400 – 1800 rpm
 • Viscosity: 100 – 100,000 cSt

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link