General product information:

  • Name: DN-JN DIAMOND SERIES PUMP
  • Class: DN-JN DIAMOND SERIES
  • Type: PROGRESSIVE CAVITY PUMP (SCREW PUMP)
  • Application: Wastewater treatment, chemical, petrochemical, paper industry, mining, construction, ceramic, food,…
  • Origin:  Italia
  • Brand:  NOVA ROTORS
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

  • Flow up to: 110m³/h
  • Pressure up to: 24 bar for basic (48 bar on request)
  • Temperature: -40°C  to 150°C

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link