General product information:

  • Name: CMD HORIZONTAL SUBMERSIBLE MIXERS WITH DIRECT DRIVE
  • Class: CMD
  • Type: MIXERS
  • Application: Wastewater treament, aquaculture…
  • Origin:  Italia
  • Brand:  CAPRARI
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

  • Capacity: 631 l/s
  • Thrust: 429 N
  • Power: 3 kW

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link