General product information:

  • Name: K+ ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS DN 150 – 350
  • Class: ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS
  • Type: SEWAGE PUMP
  • Application: Water supply and drainage, wastewater treatment…
  • Origin:  Italia
  • Brand:  CAPRARI
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data:

  • Flow rate up to: 600 l/s
  • Head up to: 55 m
  • Power up to: 62 kW

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link