General product information:

  • Name: METALLIC FLAP VALVE PUMP (X25 – X50 – X75)
  • Class: METALLIC SERIES X (X25 – X50 – X75)
  • Type: DIAPHRAGM PUMPS
  • Application: Food processing, beverage, solvent, corrosive fluids and acid…
  • Origin:  United Kingdom
  • Brand:  BLAGDON
  • Available at Thái Khương Pumps

Technical data: Customer please take a look at detailed technical data below by downloading

TƯ VẤN CHỌN BƠM MIỄN PHÍ

Giải pháp tốt phải đi kèm sản phẩm vượt trội!
Hãy để Thái Khương GIÚP BẠN!
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close-link