Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp được soạn thảo và ban hành bằng những văn bản cụ thể, rõ ràng. Quy định những tiêu chuẩn cụ thể đối với việc xử lý nước thải công nghiệp trước khi đưa nước trở lại tự nhiên…

Nước thải công nghiệp là gì

Nước thải công nghiệp là nguồn nước đã được sử dụng qua các quy trình sản xuất ở các nhà máy, các khu công nghiệp… sau đó được xả thải ra các khu hồ chứa xử lý nước thải tại nhà máy hoặc khu xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp.

Nước thải từ các nguồn công nghiệp và thương mại có thể chứa các chất ô nhiễm ở mức có thể ảnh hưởng đến chất lượng của nước tiếp nhận hoặc gây trở ngại cho các công trình xử lý thuộc sở hữu công tiếp nhận các chất thải đó. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thiết lập các giới hạn và điều kiện xả thải đối với các nguồn công nghiệp và thương mại với các giới hạn cụ thể dựa trên loại cơ sở / hoạt động tạo ra xả thải.

Nước thải công nghiệp là gì
Nước thải công nghiệp là gì

Nước thải công nghiệp có chất lượng và khối lượng rất thay đổi tùy thuộc vào loại hình công nghiệp sản xuất ra nó. Nó có thể phân hủy sinh học cao hoặc hoàn toàn không, và có thể có hoặc không chứa các hợp chất khó xử lý. Chúng bao gồm các chất tổng hợp hữu cơ hoặc kim loại nặng mà hàm lượng trong nước thải của các nước đang phát triển có thể khác đáng kể (về số lượng và chất lượng) so với các nước phát triển.

Mối quan tâm chính đối với nước thải công nghiệp là số lượng ngày càng tăng (về số lượng và sự đa dạng) của các hợp chất tổng hợp chứa trong và thải ra môi trường. Do khó khăn trong việc theo dõi các hợp chất độc hại và hoạt động của chúng, kết hợp với nhu cầu sử dụng các phương pháp xử lý phức tạp và tốn kém để loại bỏ chúng khỏi nước thải, nên xem xét việc thực hiện các phương pháp sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp (chẳng hạn như thay thế của các hợp chất dung nạp độc hại với các hợp chất khác ít gây hại hơn hoặc không gây hại) và cũng để nâng cao nhận thức của xã hội nhằm giảm việc sử dụng các loại hợp chất đó.

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Trong tổng số nước hiện có trên trái đất, 97,5% là nước mặn và không thể sử dụng được; trong số 2,5% lượng nước ngọt còn lại, chỉ một phần nhỏ, ~ 1%, được cung cấp cho con người. Kể từ năm 1950, dân số thế giới đã tăng gấp đôi, và lượng nước tiêu thụ tăng gấp sáu lần; tiêu dùng công nghiệp cũng tăng trưởng nhanh chóng.

Ở một mức độ lớn, gần đây, nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu cảm thấy “nước vỡ vụn”. Người ta tin rằng đến năm 2025, Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu và châu Phi sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc chỉ ra rằng đến năm 2025, 2/3 dân số thế giới có thể đối mặt với căng thẳng về nước (UNEP, 2007; khan hiếm nước, www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, Watkins, 2006).

Các quy định về nước thải công nghiệp
Các quy định về nước thải công nghiệp

Sự khan hiếm nước có thể ở dạng khan hiếm vật chất, nơi nguồn nước có hạn và nhu cầu không được đáp ứng, hoặc nó có thể ở dạng khan hiếm kinh tế, nơi mặc dù có nước nhưng không có phương tiện / cơ sở hạ tầng để cung cấp nước về số lượng và chất lượng cần thiết.

Xét về toàn bộ kịch bản nước toàn cầu, có thể không xảy ra tình trạng khan hiếm nước. Tuy nhiên, do sự phân bố nước trên toàn cầu không đồng đều, các khu vực trên thế giới đang ngày càng đối mặt với tình trạng khan hiếm nước. Nguồn gốc của sự khan hiếm nước có thể là tự nhiên ở một số vùng do lượng mưa giảm hoặc do thay đổi khí hậu.

Tuy nhiên, yếu tố con người là quan trọng nhất trong việc làm trầm trọng thêm vấn đề này do lãng phí nước, gây ô nhiễm nguồn nước và / hoặc quản lý nước không phù hợp. Theo các báo cáo gần đây, người ta tin rằng tổng lượng nước thải – kết hợp nước thải, công nghiệp và nông nghiệp – được thải ra trên toàn cầu là hàng chục triệu mét khối mỗi ngày. Người ta cũng tin rằng một phần đáng kể nước thải ở các nước đang phát triển được thải ra không qua xử lý, dẫn đến ô nhiễm lớn đối với các con sông và các vùng nước khác, do đó gây nguy hiểm cho các loài sinh vật bao gồm bất kỳ dân số xung quanh phụ thuộc vào các nguồn nước này.

Do đó việc ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải công nghiệp để kiểm soát từng nguồn nước xả thải ra nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống.

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp
Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Tại Việt Nam chúng ta, các tiêu chuẩn nước thải công nghiệp có thể được biết đến như:

 • QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005 )
 • QCVN 01:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
 • QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản
 • QCVN 12:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
 • QCVN 13:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may
 • TCVN 6981:2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt
 • TCVN 6982:2001 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước…

Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Thông số ô nhiễm là chất hóa học hoặc tác nhân vật lý, sinh học có khả năng làm cho môi trường nước bị ô nhiễm.
 • Nước thải công nghiệp là nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; từ hệ thống xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải công nghiệp của cơ sở xả nước thải công nghiệp và được xả ra nguồn tiếp nhận.
Nước thải chưa xử lý
Nước thải chưa xử lý
 • Cơ sở xả nước thải công nghiệp là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động xả nước thải công nghiệp ra nguồn tiếp nhận.
 • Nước làm mát là nước phục vụ mục đích giải nhiệt cho thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất mà không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng trong các công đoạn sản xuất.
 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung là tên gọi chung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng sản xuất công nghiệp của khu kinh tế.
 • Hệ thống xử lý nước thải tập trung bao gồm công trình xử lý và mạng lưới thu gom, thoát nước thải của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề và các khu vực khác theo quy định pháp luật.
 • Nguồn tiếp nhận nước thải là vùng nước mặt và vùng nước biển. Nguồn tiếp nhận nước thải được xác định theo mục tiêu quản lý chất lượng môi trường nước mặt (căn cứ theo QCVN 08:2021/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt) hoặc vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo). Cụ thể như sau:
  • Vùng A: Là các vùng cần được quản lý nhằm mục tiêu duy trì hoặc hướng tới mục tiêu chất lượng nước tương đương Cột A của QCVN 08:2021/BTNMT; vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo có giá trị chỉ số Iô từ 2,5 trở lên (tương ứng Cột A Bảng 1 và Bảng 2 Quy chuẩn này). Áp dụng vùng A tương ứng với Cột A (của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải) đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho đến thời điểm có quy định việc phân vùng xả nước thải.
Trung tâm xử lý nước thải công nghiệp
Trung tâm xử lý nước thải công nghiệp
  • Vùng B: Là các vùng cần được quản lý nhằm mục tiêu duy trì hoặc hướng tới mục tiêu chất lượng nước tương đương Cột B của QCVN 08:2021/BTNMT; vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo có giá trị chỉ số Iô từ 1,5 đến dưới 2,5 (tương ứng Cột B Bảng 1 và Bảng 2 Quy chuẩn này).
  • Vùng C: Các vùng nước mặt và nước biển còn lại (tương ứng Cột C Bảng 1 và Bảng 2 Quy chuẩn này). Áp dụng vùng B và C tương ứng với Cột B (của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải) đã được Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt cho đến thời điểm có quy định việc phân vùng xả nước thải.

Bài viết giới thiệu về tiêu chuẩn nước thải công nghiệp. Các bạn có đóng góp ý kiến hay cần bổ sung thêm nội dung cho bài viết thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Tải công văn chi tiết tại:

Thái Khương chuyên cung cấp các giải pháp bơm xử lý nước thải công nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động đúng quy chuẩn về nước thải công nghiệp. Mọi nhu cầu hãy liên hệ ngay với Thái Khương để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhé!