Khái niệm

Máy bơm bánh răng thuộc nhóm bơm thể tích hoạt động chủ yếu dựa vào nguyên lý tăng, giảm thể tích giữa vùng hút và đẩy tương ứng với sự tăng, giảm áp suất giữa vùng đẩy và hút. Có 2 loại máy bơm bánh răng chính là ăn khớp trong và ăn khớp ngoài.

Phân loại

Dựa vào cấu tạo ta chia thành hai loại chính:

Máy bơm ăn khớp trong ( Internal gear rotary pump).

Máy bơm ăn khớp ngoài ( External gear rotary pump).

Nguyên lý hoạt động:

Khi làm việc, bánh răng chủ động quay tác động làm bánh răng bị động quay theo. Lưu chất chứa trong các rãnh năng và vỏ bơm chuyển từ vùng hút đến vùng đẩy. Vì thể tích chứa lưu chất trong vùng đẩy giảm khi các cặp bánh răng vào khớp, nên lưu chất bị ép và dồn vào ống đẩy với áp suất cao, quá trình đẩy của bơm diễn ra. Đồng thời với quá trình đẩy, xảy ra quá trình hút như sau: khi cặp ra khớp, thể tích chứa lưu chất  tăng, áp suất chứa lưu chất giảm xuống thấp hơn áp suất trên mặt thoáng làm cho chất lỏng chảy liên tục qua ống hút vào bơm. Quá trình hút và đẩy lưu chất trong bơm xảy ra đồng thời và liên tục.