Caprari – MC4

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 7,5 kW

Cấp thoát  nước và xử lý nước thải