Blagdon – Hygienic SERIES B25 STAINLESS STEEL

Lưu lượng cấp tối đa: 136 lít/ phút
Áp suất làm việc tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 5mm
Công khí cấp: 3/8″ inch
Nhiệt độ giới hạn: được chỉ định bởi vật liệu dẻo (Elastomers)
Nâng hút khô: 4.6m
Nâng hút ướt: 6.1m
Đầu vào/ đầu ra: 1 inch
Lắp đặt: tường hoặc bề mặt phẳng
Phụ tùng: giảm thanh, thoát khí

Gốm sứ
Hóa chất , và hóa dầu
Xi mạ , sơn phủ
Thực phẩm , thức uống
Xử lý nước thải.