Nova Rotors – DN – JN series

Lưu lượng lên đến: 400 m³/h
Áp lên đến: 48 bar c
Nhiệt độ đến :180°C

NPSHr : 3 m

SIZES có sẵn :  từ size 025 đến size 300

 

Xử lý nước thải
Kỹ thuật hóa dầu và hóa chất
Công nghiệp cá
Hàng hải
Công nghiệp giấy
Khai thác mỏ
Xây dựng
Gốm sứ công nghiệp
Ngành rượu
Ngành thức uống
Dầu công nghiệp
Lâm nghiệp, và kỹ thuật sinh học
Thực phẩm công nghiệp và sữa
Giết mổ
Sơn công nghiệp và phủ công nghiệp
Đường công nghiệp.