Caprari – OXY FLOW

Lượng oxy sinh ra lên đến: 280 kg/h
Cột áp nước lên tới: 5,5 m
Công suất lên đến: 25 kW

Cấp thoát nước và xử lí nước thải