RuhRPumpen – ANSI Horizontal Process Pumps

Lưu lượng lên đến 1150 m3/h (5,000 U.S. GPM)
Cột áp : 235 m (770 ft)
Nhiệt độ: -45 to 315 °C (-50 to 600 °F)

 

Hóa dầu

Dầu khí

Công nghiệp sắt thép

Ngành ô tô

Ngành chế biến thực phẩm

Phát điện

Ngành dược phẩm

Ngành xử lý nước

Các quy trình sản xuất tổng hợp