RuhRPumpen – Vertical Barrel Pumps

Công suất lên đến 25,000 m3 /hr (110,000 U.S. GPM)
Cột áp lên đến 1,500 m (4,921 ft)
Áp suất đến 102 bar (1,493 PSI)
Nhiệt độ tối đa: 600°C (1100°F)
VMT Min. Temperature -196°C (-320°F)
Mã lực: 3,000 kW (4,000 hp)

Ngưng tụ
Nhà máy điện
Thành phố
Hydro các bon
Đường ống
Tinh luyện
Ứng dụng muối tan chảy