RuhRPumpen – Vertical Turbine Generators

Công suất lên đến 6,626 m3/h (29,174 U.S. GPM)
Cốt áp lên đến 1,067 m (3,500 ft)
Áp suất tối đa 105 bar (1,523 PSI)
Nhiệt độ: -185 to 121°C (-300 to 250°F)

Hóa dầu

Dầu khí

Công nghiệp sắt thép

Ngành ô tô

Ngành chế biến thực phẩm

Phát điện

Ngành dược phẩm

Ngành xử lý nước

Các quy trình sản xuất tổng hợp

áy phát thủy điện
hệ thống công nghiệp
Hệ thống chuyên chở nước
Đập nước
Lọc RO
Hệ thống cấp dầu
Chế biến hóa dầu và hóa chất
Hệ thống đông lạnh khép kín