KPA – KM 2 – Design CV

Lưu lượng tối đa: 15.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 100 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 7,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 20 bar

Ngành giải khát và bia rượu
Dược phẩm, công nghệ sinh học và mỹ phẩm