Nếu bạn đang tìm thông tin và giải pháp kỹ thuật, vui lòng xem qua nhóm bài viết Bơm Lobe – Máy bơm cánh khế!

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm cánh khế dòng BE – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe công nghiệp thực phẩm dòng BF/F – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe dòng BB/BA – OMAC

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe dòng C/CF – Omac

Máy bơm Lobe - Máy bơm cánh khế

Bơm lobe thực phẩm dòng B – OMAC