Đường đặc tính bơm X50 Metallic flap valve

Đường đặc tính bơm X50 Metallic flap valve

Đường đặc tính bơm X50 Metallic flap valve

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng tối đa: 530 l/ m
Áp suất tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 50mm
Cổng hút khí: 3/4″ inch
Giới hạn nhiệt độ: Vật liệu dẻo Elastomers
Cổng hút (khô): 7.3 m
Cổng hút/xả: 2 inch
Lắp đặt: Trên mặt phẳng
Phụ kiện: giảm thanh khí

Leave a Reply

Your email address will not be published.