Đường đặc tính bơm X75 Metallic flap valve

Đường đặc tính bơm X75 Metallic flap valve

Đường đặc tính bơm X75 Metallic flap valve

Thông số kỹ thuật:

Lưu lượng tối đa: 998 l/ m
Áp suất tối đa: 8.6 bar
Kích thước hạt rắn tối đa: 75 mm
Cổng hút khí: 1/2″ inch
Giới hạn nhiệt độ: Vật liệu dẻo Elastomers
Cổng hút (khô): 5.5 m
Cổng hút/xả: 3 inch
Lắp đặt: trên mặt phẳng
Phụ kiện: Giảm thanh khí

Leave a Reply

Your email address will not be published.