Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy chiết xuất dầu olive – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDE Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDF – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDI – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy tách ly tâm dòng F – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy tách sữa dòng D – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy tách sữa dòng I – Haus